Děti nejsou voliči. Jak se politické strany staví k jejich osudům?

Populárně naučný text
4
min. čtení
16.3.2022
Děti nejsou voliči. Jak se politické strany staví k jejich osudům?

Jaké jsou postoje stran, hnutí a koalic, které mají dle průzkumů šanci dostat se letos do Poslanecké sněmovny, k problematice péče o ohrožené děti? Pro zachování stávajícího nevyhovujícího systému s důrazem na ústavní péči jsou KSČM a SPD. Po pročtení volebních programů je zřejmé, že většina stran (kromě již zmíněných KSČM a SPD) se na potřebě změn v této oblasti víceméně shodne (např. jsou pro podporu rodinné péče na úkor ústavní). Což je jednoznačně pozitivní zprávou. Jenže nejsou to jen slova na papíře?

Volby do Poslanecké sněmovny se budou konat v pátek a sobotu 8. a 9. října 2021. Strany (resp. koalice a hnutí) své programy zveřejňovaly postupně od května. Jako poslední představilo svůj program hnutí ANO na začátku září. Pojďme si shrnout, co konkrétně lze z jednotlivých programů vyčíst. Hned na začátek konstatujme, že v některých programech jsme museli konkrétní návrhy změn v problematice ohrožených dětí hledat jako jehly v kupce sena.

Například program hnutí ANO neobsahuje žádné body, týkající se problematiky péče o ohrožené děti. Přichází jen s tématem navýšení rodičovského příspěvku na 400 000 Kč na jedno dítě a valorizace dávek systému státní sociální podpory a hmotné nouze.

Naopak u dnes opozičních stran alespoň něco málo k nalezení bylo. Třeba koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) navrhuje sjednotit péči o ohrožené děti pod jedno ministerstvo. Hlavní myšlenkovou ideou je, že „nejmenší děti nepatří do ústavu, ale do svých rodin“. Koalice chce také podporovat dlouhodobé i přechodné pěstouny a zpřehlednit síť poradenských zařízení pro rodinu v krizi.

Koalice Pirátů a STAN chce zefektivnit procesy sociálně-právní ochrany dětí, aby reflektovaly potřeby dětí a rodin a současně minimalizovaly administrativu. Dále v programu prosazuje změnu a posílení systému náhradní rodinné péče, aby co nejvíce dětí mohlo vyrůstat v bezpečném rodinném prostředí. Z programu je zřejmé, že si uvědomují, že se bude jednat o delší proces: „V případě transformace ústavní péče jde o proces s dlouhodobým výhledem, který zcela jistě přesáhne jedno volební období“.

Co se týče volebního programu ČSSD, přestože je poměrně obsáhlý, tématu ohrožených dětí a ústavní péče se příliš nevěnuje. V programu je jen zmínka o potřebě sestavování akčních plánů v případech domácností se sociálními problémy. U vyloučených lokalit strana navrhuje vytvářet mezirezortní týmy pro pomoc nízkopříjmovým rodinám.

Jak jsme zmínili v úvodu, KSČM zastává konzervativní postoj v oblasti péče o ohrožené děti a o transformačních snahách nechce příliš slyšet. Podobně také SPD žádá (jako doplněk k pěstounské péči) „zachovat kojenecké ústavy pro nejmenší děti, které potřebují speciální přístup a specializovanou, zejména zdravotní péči“.  

Nováček letošních voleb, hnutí Přísaha Roberta Šlachty, z hlediska problematiky ohrožených dětí nic relevantního ve zveřejněném programu nenabízí.

Z přehledu je patrné, že volební programy jednotlivých subjektů jsou příliš obecné a žádný z nich neobsahuje ucelený a komplexní návrh změn v této oblasti. Zajímají nás návrhy konkrétních řešení, nikoliv pouze obecná prohlášení, že děti by neměly být v ústavech, že je třeba optimalizovat systém péče za účelem efektivity a podobně. Byli bychom rádi, kdyby se jednotlivé strany ve svých programech o tomto tématu více rozepsaly, byť rozumíme tomu, že volební program není formát, který by umožňoval přesnější rozpracování problematiky.

Nicméně předpokládáme, že seriózní a zodpovědná strana se těmito otázkami zabývá a je schopna poskytnout konkrétní plán jednotlivých změn. Jako voliči chceme podrobnější informace. Proto jsme sestavili pár otázek, které spolu s námi můžete stranám, koalicím a hnutím pokládat. Systém nebyl ani po roce 1989 reformován, do oblasti péče o ohrožené děti tečou ročně miliardy korun, není to tedy marginálie a jedná se o zvlášť zranitelnou skupinu obyvatel, na kterou se musí myslet.

 

Pokud vám životy ohrožených dětí nejsou lhostejné, ptejte se letošních kandidátů do Poslanecké sněmovny a jejich politických uskupení na následující otázky:

  1. Jsou ohrožené děti a rodiny důležitou cílovou skupinou, kterou se zabývá váš volební program?
  2. Jaký je postoj vaší strany k umisťování dětí do ústavní péče? Pokud podporujete náhradní rodinnou péči, jaké konkrétní kroky zamýšlíte podniknout, aby nebyly děti alespoň do věku 7 let umisťovány do ústavů?
  3. Systém péče o ohrožené děti je roztříštěn mezi tři ministerstva (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zdravotnictví), což znemožňuje jeho efektivní řízení, financování, kontrolu i pomoc ohroženým dětem a rodinám. Aktuálně nastavený systém financování nezajišťuje dostatečnou pomoc pro rodiny (např. ve formě služeb nebo dostupného bydlení), které se potýkají s problémy, ale vynakládá velké finanční prostředky až v situaci, kdy dojde k selhání rodin a je třeba financovat nákladnou ústavní péči. Je realokace financí a sjednocení systému za účelem jeho efektivity jednou z priorit vaší strany v sociální oblasti? A jak konkrétně chce vaše strana/hnutí tento problém řešit? Jaké konkrétní kroky navrhujete?

Výše uvedené otázky jsme už odeslali zástupcům vítězných stran do Poslanecké sněmovny z roku 2017 i nováčkovi letošních voleb, hnutí Přísaha Roberta Šlachty. Aktuálně čekáme, jak a jestli oslovení zareagují a co v jejich odpovědích nalezneme. Snad již brzy se s vámi budeme moci podělit o naše zjištění.  

 

Pokud vy sami budete s kandidáty komunikovat v rámci problematiky ohrožených dětí, budeme rádi, pokud nám jejich odpovědi dáte vědět. Opravdu nás to zajímá a rádi se i my dozvíme více. Komunikujte s námi na Facebooku, Instagramu nebo tady na blogu iniciativy 8000důvodů. Těšíme se na vaše komentáře, příspěvky, postřehy a názory.

Poznámka autorů: Text byl vytvořen k datu 10. 9. 2021. Případné pozdější aktualizace volebních programů jednotlivých stran nejsou v textu zahrnuty.

Stáhnout dokument
Kolektiv autorů 8000důvodů
Kolektiv autorů 8000důvodů

Sdílejte článek

Co vy na to?