8000důvodů

Právě teď je v ústavech téměř 8 000 dětí. Každé dítě má právo vyrůstat v rodině.

Aby co nejvíce dětí vyrůstalo
v bezpečném prostředí rodiny

Nabízíme pomoc krajům se systémovými změnami

Hledáme kroky k úspěšné transformaci ústavní péče

Finančně podporujeme systémové změny

Aktivně spolupracujeme s ostatními subjekty

Co děláme?

Zapojené kraje

Bludný kruh ústavní péče

Děti rodičů, kteří vyrůstali v ústavech, často znovu v ústavech končí.

Odebrání původní rodině

Až 2000 dětí ročně je soudem odebráno ze svých rodin. Nejčastějším důvodem odebrání dítěte z původní rodiny je zanedbání výchovy. Dítěti chybí například dostatečná strava, bydlení, hygiena nebo zdravotní péče. Rodiče často neví, jak se o dítě postarat, protože se to sami neměli od koho naučit. Nebo v některých případech dítě dokonce nechtějí.

Umístění do ústavní péče

36 ze 100 dětí, které musely opustit původní rodiny, vyrůstá v ústavech. Každé čtvrté dítě v ústavní péči je mladší 6 let. Právě pro tyto děti může mít absence vztahu s rodičem nebo alespoň s náhradním rodičem fatální důsledky. S vychovatelkou v třísměnném provozu, která se stará o dalších až 8 dětí, si nemůže vytvořit takový vztah, který potřebuje pro svůj vývoj. V dospělosti je u dětí, které prošly ústavní péčí, významně vyšší výskyt duševních problémů a poruch.

Poruchy vývoje

Z dosavadních studií vyplývá, že u řady dětí v ústavní výchově může být velmi negativně ovlivněn psychický a sociální vývoj. U dětí může docházet k pomalejšímu vývoji řeči, problematickému vývoji sociálních dovedností jako navazování a udržování vztahů. Velmi významně může být ovlivněno jejich sebevědomí a tím i jejich celoživotní perspektiva – životní spokojenost, úspěšnost v práci i ve vztazích.

Sociální selhání v dospělosti

Zhruba 1000 dětí každý rok opustí dětské domovy. Pro ně je to velký krok do neznámého světa, oproti vrstevníkům, kteří vyrostli v rodinách. Jsou na většinu věcí sami. Chybí jim rodina, přátelé, kteří by s nimi řešili malé i velké problémy. Nesou si s sebou problémy s nízkým sebevědomím. Nejhorším, relativně častým scénářem je, že skončí bez domova.

bludný kruh se znovu opakuje

Co se stane, když se takovému člověku narodí dítě? Přestože chce svým dětem všechno vynahradit, chybí mu dovednosti. Nikdy neviděl, jak funguje běžná rodina. Jak se řeší i ty nejběžnější problémy, natož velké. Řada mladých lidí, kteří projdou ústavní péčí má automaticky nálepku, že selžou. Nedostává se jim dostatečné podpory a soud jim z toho důvodu může dítě odebrat. Jsme v bludném kruhu.

Naše cíle

01

Podporovat původní rodiny, aby děti zůstaly s rodiči.

02

Přestat umisťovat děti do 7 let věku do ústavů a upřednostňovat náhradní rodiny.

03

Minimalizovat pobyt v ústavní péči na dobu nezbytně nutnou.

04

Sjednotit instituce, které se zabývají péčí o ohrožené děti, aby změny probíhalY rychleji.

O nás

Iniciativa 8000důvodů je projektem Nadace J&T s podporou Hledáme rodiče o.p.s.. 8 000 dětí v ústavní péči je 8 000 důvodů ke změně. Po kampaních OdsouzeniHledáme rodiče je to přirozeně další krok.

Stáhněte si naše logo.

Kontakt po média:
Barbora Křižanová
krizanova@nadacejt.cz
Tel.: +420 603 170 944

Close Cookie Preference Manager
VÁŽÍME SI VAŠEHO SOUKROMÍ
Rádi bychom Vám poskytli co nejlepší zážitek s našimi webovými stránkami. Soubory cookies se používají k lepší personalizaci Vaší zkušenosti se stránkami a k tomu, abychom se dozvěděli, jak návštěvníci naše webové stránky používají.
Technické cookies
Technické cookies jsou na webových stránkách nadace využívány k jejich správnému fungování. Tento typ cookies neukládá žádné Vaše osobní údaje, podle kterých by Vás bylo možné identifikovat. Z důvodu jejich nezbytnosti není však možné technické cookies odmítnout.
Made by Flinch 77
Oops! Something went wrong while submitting the form.