Zpráva o stavu péče o ohrožené děti v ČR v roce 2023: prevence ohrožení dítěte stále Achillovou patou

90
min. čtení
19.6.2023
Zpráva o stavu péče o ohrožené děti v ČR v roce 2023: prevence ohrožení dítěte stále Achillovou patou

V této zprávě naleznete zpracovanou statistickou analýzu dat resortu školství a práce a sociálních věcí v oblasti péče o děti se zaměřením na cílovou skupinu děti ohrožené zanedbáváním a špatným zacházením. Zpráva vznikla ve spolupráci s MŠMT v rámci Iniciativy 8000důvodů.

A jaká jsou hlavní zjištění, která zpráva přináší?

· V České republice za posledních 15 let významně (o 6 tisíc) vzrostl počet dětí ohrožených zanedbáváním, které byly odebrány z rodiny a umístěny do pěstounské nebo ústavní péče.

· Panují velké rozdíly v míře odebírání dětí z rodiny mezi kraji i mezi jednotlivými OSPOD.

· Existuje velmi silná souvislost mezi podílem dětí odebraných z rodiny a podílem obyvatel v sociálních problémech jako jsou exekuce a bytová nouze a zároveň nedostatečnou nabídkou sociálních služeb pro ohrožené rodiny.

· Řešení je v rozvoji preventivních služeb a přijetí zákona o podpoře v bydlení.

Více si o tom, jaká je souvislost mezi sociálními problémy a odebíráním dětí, jak jsou na tom kraje, co v České republice chybí a jaké kroky by mohly situaci změnit, dozvíte ve zprávě (níže ke stažení).

Stáhnout dokument

Sdílejte článek

Co vy na to?