Představení iniciativy 8000důvodů

Populárně naučný text
2
min. čtení
16.3.2022
Představení iniciativy 8000důvodů

„Snažíme se změnit systém, aby každé dítě do sedmi let místo v ústavní péči vyrůstalo v rodině - vlastní nebo náhradní,“ říká Marie Oktábcová, ředitelka Nadace J&T.

Iniciativu 8000důvodů Nadace J&T jsme spustili v roce 2020 po roce intenzivních příprav ve složitých pandemických časech. Od samého počátku jsme se aktivně vrhli do spolupráce s kraji, kteří jsou důležitými hráči na poli systémových změn, které od té doby podporujeme a snažíme se zviditelnit jejich práci. Někde to znamená finanční pomoc při výzkumném projektu, jindy poskytujeme odborné konzultace při tvorbě strategie péče o ohrožené děti v kraji, analýze potřebnosti služeb aj.

 

Nedílnou součástí iniciativy je osvěta na sociálních sítích. Píšeme blog, připravujeme newsletter, a přitom cílíme nejen na odborníky, politiky, novináře, ale především na širokou veřejnost, aby se téma ohrožených dětí dostalo pod kůži každému. „8000důvodů“, to je přibližně 8000 dětí v České republice, a jejich životních příběhů, které se právě teď nachází v různých typech ústavů, jako jsou dětské domovy nebo kojenecké ústavy. Každé z těchto dětí je důvodem ke změně systému v takový, ve kterém bude jejich právo vyrůstat v rodině, ať již vlastní nebo náhradní, naplněno.

 

Věnujeme se také pomoci původním rodinám, které z rozličných důvodů nemohou pečovat o své vlastní děti a ty následně končí v ústavní péči. Podporujeme využívání terénních služeb, aby děti z rodin vůbec nemusely odcházet a byla jim poskytována pomoc v jejich přirozeném prostředí. Takováto pomoc je pro celou rodinu tou nejlepší možnou a zároveň výrazně levnější variantou než pobytové služby. Zasazujeme se za lepší financování preventivních forem pomoci oproti ústavní péči.  

 

Cílem iniciativy

není rušit dětské domovy nebo kritizovat jejich zaměstnance. Pokud však musí být dítě z rodiny odebráno a nemáme pro něj náhradní rodinu, podporujeme jeho umístění do nízkokapacitního/malého zařízení komunitního typu.

 

Upozorňujeme na roztříštěnost systému, kdy problematiku ohrožených dětí řeší hned několik ministerstev. Podporujeme sjednocení systému péče pod jeden resort tak, aby bylo možné celý systém řídit efektivně a hospodárně.

 

Iniciativou 8000důvodů nežádáme o peníze, ale o pozornost pro nejzranitelnější článek společnosti – ohrožené děti a jejich situaci. Věříme, že se nám podaří toto téma zviditelnit a vytvoříme tlak na politiky, aby ohrožené děti a jejich rodiny nebyly opomíjeny. Pojďte nám v tom pomoci! Pomáhat dětem, které to potřebují, za to přece stojí!

   

Stáhnout dokument
Kolektiv autorů 8000důvodů
Kolektiv autorů 8000důvodů

Sdílejte článek

Co vy na to?